September 25, 2011

Intervija Laika avīzē

Intervija ko agrāk šogad sniedzu ALJAs Vēja Zvaniem (66. izdevumā) ir tagad arī avīzē Laiks / An interview that I gave to ALYAs Vēja Zvani earlier this year (issue #66) has also been picked up by the newspaper Laiks:

http://laiks.us/index.php?p=8355&lang=1452&a=2&b=1&lbu=17316

Diemžēl rediģēšanas procesā šis tas ir bijis izņemts un tā dažas nozīmes ir mainījušās, kā piem. / Unfortunately, in the editing process, some things have been taken out and so some meanings have changed, for example:

Oriģinālā:
Iespējamās misijas skolotāji pieliek pašu savu kaislību un praktisko pieredzi, lai iedvesmot skolēnos uzņēmību un radošo domāšanu („creativity”). Kā palīdzēt skolēniem palikt par novatoriskiem („innovative”) un radošiem cilvēkiem ir šķērslis visur pasaulē, bet it sevišķi Latvijā, kur, kā saprotu, izglītības sistēma fokusē vairāk uz akadēmiskām zināšanām—bet bieži tās ir ar neskaidru praktisko pielietojumu.

Laika avīzē:
Iespējamās misijas skolotāji iedveš skolēnos uzņēmību un radošo domāšanu. Tas palīdz skolēniem kļūt par radošiem cilvēkiem. Latvijā, kā saprotu, izglītības sistēma vairāk nozīmes piešķir akadēmiskām zināšanām.

No comments:

Post a Comment